Co to znaczy, że ktoś jest niegodny dziedziczenia?

Istnieje w polskim prawie spadkowym taka procedura, która umożliwia uznanie kogoś za niegodnego dziedziczenia. Niegodność, jeżeli ma wywołać zamierzone skutki prawne (o których poniżej), musi zostać stwierdzona przez sąd – sąd musi bowiem UZNAĆ daną osobę za niegodną dziedziczenia.

Kogo sąd może uznać za niegodnego dziedziczenia?

Są trzy kategorie takich podmiotów. Zgodnie z art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego, spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

  1. dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  2. podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  3. umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że można uznać za niegodnego tylko i wyłącznie z wyżej wymienionych przyczyn.

Możesz teraz zapytać- jak wszcząć taką sprawę o uznanie za niegodnego dziedziczenia (wnioskiem? pozwem?). A może sąd wszczyna sprawę tę z urzędu…?

Otóż wymagany jest tutaj pozew. A złożyć go może jedynie osoba, która ma interes w tym, by sąd uznał kogoś za niegodnego dziedziczenia.

Kto ma taki interes?

Odpowiedź na to pytanie będzie dla Was jasna, gdy odpowiem na pytanie: jaki jest skutek uznania za niegodnego?

Otóż osoba uznana za niegodną dziedziczenia po danym spadkodawcy, zostaje wyłączona z dziedziczenia, tak jakby nie dożyła otwarcia spadku (czyli nie dożyła śmierci spadkodawcy).

Kto zatem ma interes, żeby uznać kogoś za niegodnego dziedziczenia…?

Jak się już pewnie domyślacie- interes ma ten, kto dziedziczyłby w miejsce tego wyłączonego.

Czy jesteśmy ograniczeni terminem na wystąpienie do sądu z żądaniem uznania za niegodnego dziedziczenia?

Tak. I jest to termin dość krótki- rok, od dnia, w którym ten, kto ma interes, dowiedział się o przyczynie niegodności, ale nie później aniżeli trzy lata, licząc od otwarcia spadku.

Jeżeli zatem zaistnieje któraś z przesłanek stanowiących podstawę do uznania za niegodnego dziedziczenia, trzeba się śpieszyć.

Na koniec – sytuacja wzięta z życia!

Pamiętacie nagłośnioną mocno przez media sprawę, gdy w Rakowiskach syn, wraz ze swoją dziewczyną, zamordował swoich rodziców?

Z ustawy chłopak ten dziedziczyłby po swoich rodzicach cały ich majątek. Otrzymałby w spadku m.in. dom, samochód.

ALE- jak wynika z doniesień medialnych, chłopak ten został uznany za niegodnego. Sąd uznał bowiem, że dowody wskazują na to, że dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcom (rodzicom). Zwróćcie uwagę, że to sąd cywilny orzeka o tej kwestii. Nie trzeba było czekać na wyrok sądu karnego…

Przydatne? Będę Ciebie powiadamiać na bieżąco o nowościach. Zapisz się poniżej do newslettera.

Czy testament może zawierać wydziedziczenie kilku osób?
Czy testament może zawierać wydziedziczenie kilku osób?
rozwiedziony małżonek ma prawo do zachowku
Czy rozwiedziony małżonek ma prawo do zachowku?
AKS w TV TVP3Gdańsk
Coś do obejrzenia, czyli materiały w TV z moim udziałem
Czy możesz zmienić testament?
Czy możesz zmienić testament?
Adwokat przydaje się w życiu alimenty dział spadku forma testamentu koszty niegodność dziedziczenia odrzucenie spadku odwołanie testamentu rozdzielność majątkowa rozwód i separacja sporządzenie testamentu szkolenia ważność testamentu wydziedziczenie Wzór testamentu zachowek zmiana testamentu zrzeczenie się spadku
Darowizna, testament. Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?
Darowizna, testament. Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?
Testament własnoręczny- materiał nagrany dla „Dziennika Bałtyckiego”
Testament własnoręczny- materiał nagrany dla „Dziennika Bałtyckiego”
Poradnik spadkowy- dla spadkodawcy i dla spadkobiercy
Poradnik spadkowy- dla spadkodawcy i dla spadkobiercy