Czy brak daty w testamencie własnoręcznym powoduje, że jest on nieważny?

To zależy 🙂

W jednym z ostatnich wpisów (TUTAJ) opisywałam Wam podstawowe warunki, jakie musi spełniać testament własnoręczny (inaczej- holograficzny), żeby można go było uznać za ważny.

Jako jeden z tych warunków wskazałam datę, podając jednocześnie, że w pewnych okolicznościach dopuszczalna jest taka sytuacja, gdy brak daty nie spowoduje nieważności testamentu.

Kiedy brak daty nie powoduje nieważności testamentu?

Jakie to okoliczności?

Art. 949 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi, iż brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do:

– zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu;

– treści testamentu;

– wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Co to oznacza?

Oznacza to, że zasadniczo w testamencie data musi być wpisana, ale przy zaistnieniu – łącznie – powyższych przesłanek (albo inaczej- przy braku wątpliwości co do którejkolwiek z powyższych okoliczności), testament z powodu braku daty nie będzie mógł zostać uznany za nieważny.

Krótko mówiąc- jeżeli zaistnieje choćby jedna z okoliczności wyżej wymienionych, testament będzie nieważny.

Przykłady nieważności testamentu z powodu braku daty

Jeżeli dany spadkodawca został ubezwłasnowolniony na kilka lat przed śmiercią (o skutkach ubezwłasnowolnienia przeczytaj: TUTAJ i TUTAJ), natomiast wobec braku daty w testamencie nie wiadomo, czy sporządził on testament przed ubezwłasnowolnieniem czy już po, albo jeżeli spadkodawca sporządził kilka testamentów bez dat, w jednym oświadczył, że odwołuje postanowienia wcześniejszego, ale brak dat wywołuje wątpliwość co do tego, który testament został odwołany, albo jeżeli spadkodawca napisał w testamencie, że powołuje do części spadku swoją żonę, ale żonaty był trzykrotnie i z uwagi na brak daty, nie wiadomo, o którą żonę chodzi…

Takich przykładów można by podać miliony 😉 

Zasada do zapamiętania jest jedna- jeżeli brak daty wywołuje (co najmniej) wątpliwość co do okoliczności wymienionych w przytaczanym przeze mnie wyżej przepisie, to taki testament jest nieważny.

Jakie z tego płynie wniosek?

Żeby nie prowokować takich sytuacji i nie pomijać daty w testamencie!

Przydatne? Będę Ciebie powiadamiać na bieżąco o nowościach. Zapisz się poniżej do newslettera.

Czy testament może zawierać wydziedziczenie kilku osób?
Czy testament może zawierać wydziedziczenie kilku osób?
rozwiedziony małżonek ma prawo do zachowku
Czy rozwiedziony małżonek ma prawo do zachowku?
AKS w TV TVP3Gdańsk
Coś do obejrzenia, czyli materiały w TV z moim udziałem
Czy możesz zmienić testament?
Czy możesz zmienić testament?
Adwokat przydaje się w życiu alimenty dział spadku forma testamentu koszty niegodność dziedziczenia odrzucenie spadku odwołanie testamentu rozdzielność majątkowa rozwód i separacja sporządzenie testamentu szkolenia ważność testamentu wydziedziczenie Wzór testamentu zachowek zmiana testamentu zrzeczenie się spadku
Darowizna, testament. Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?
Darowizna, testament. Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?
Testament własnoręczny- materiał nagrany dla „Dziennika Bałtyckiego”
Testament własnoręczny- materiał nagrany dla „Dziennika Bałtyckiego”
Poradnik spadkowy- dla spadkodawcy i dla spadkobiercy
Poradnik spadkowy- dla spadkodawcy i dla spadkobiercy