Czy fundacja może być spadkobiercą?

Na początku wyjaśnię- czymże jest fundacja, patrząc od strony stricte prawnej. Otóż fundacja to osoba prawna (w odróżnieniu od osób fizycznych, czyli ludzi;)

Warunek aby fundacja mogłaby być spadkobiercą

Zasadą jest, że każda osoba prawna może być spadkobiercą- o ile istnieje w momencie śmierci spadkodawcy.

Dla jasności -pisząc, że fundacja może być spadkobiercą, mam oczywiście na myśli to, że może być spadkobiercą testamentowym, gdyż z mocy samej ustawy nigdy nie mogłaby dziedziczyć (tutaj krąg spadkobierców jest zasadniczo ograniczony do członków rodziny- najpierw tej najbliższej, później ewentualnie dalszej).

Zatem – zasadniczo- osoba prawna, która nie istnieje w momencie śmierci spadkodawcy, spadkobiercą być nie może. Myślę, że jest to jasne i logiczne.

ALE- jest pewien wyjątek!

Wyjątek od reguły

Wyjątek ten dotyczy właśnie fundacji. Ustawodawca wprowadził bowiem do Kodeksu cywilnego taką oto regulację, że jeżeli spadkodawca ustanowi w testamencie fundację i ta fundacja zostanie wpisana do właściwego rejestru (czyli do Krajowego Rejestru Sądowego) w ciągu dwóch lat, licząc od dnia ogłoszenia testamentu, to taka fundacja może być spadkobiercą.

Widzicie zatem, że mamy tutaj do czynienia z wyjątkiem od zasady wyżej przeze mnie wskazanej i w tej sytuacji osoba prawna, jaką jest fundacja, może być spadkobiercą, pomimo iż przecież w momencie śmierci spadkodawcy jeszcze nie istniała…

Co istotne- ażeby ustanowić fundację nie trzeba w powyższym przypadku korzystać z testamentu spisanego w formie aktu notarialnego. Można ustanowić fundację także w testamencie własnoręcznym!

Ważne jest jednak, ażeby fundator, ustanawiając fundację w testamencie, znał postanowienia ustawy o fundacjach (ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. ze zmianami). Jeżeli bowiem, ustanawiając fundację, nie zachowa wymogów, o których mowa w tej ustawie, sąd rejestrowy (czyli sąd, który dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) odmówi dokonania wpisu.

Krótko mówiąc – przed przystąpieniem do formułowania w testamencie (czy to własnoręcznym, czy to notarialnym) postanowień dotyczących ustanowienia fundacji, jeżeli chcemy, żeby postanowienia te były ważne i skuteczne, na pewno warto skonsultować sprawę ze specjalistą (np. z adwokatem 🙂 ).

Przydatne? Będę Ciebie powiadamiać na bieżąco o nowościach. Zapisz się poniżej do newslettera.

Czy testament może zawierać wydziedziczenie kilku osób?
Czy testament może zawierać wydziedziczenie kilku osób?
rozwiedziony małżonek ma prawo do zachowku
Czy rozwiedziony małżonek ma prawo do zachowku?
AKS w TV TVP3Gdańsk
Coś do obejrzenia, czyli materiały w TV z moim udziałem
Czy możesz zmienić testament?
Czy możesz zmienić testament?
Adwokat przydaje się w życiu alimenty dział spadku forma testamentu koszty niegodność dziedziczenia odrzucenie spadku odwołanie testamentu rozdzielność majątkowa rozwód i separacja sporządzenie testamentu szkolenia ważność testamentu wydziedziczenie Wzór testamentu zachowek zmiana testamentu zrzeczenie się spadku
Darowizna, testament. Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?
Darowizna, testament. Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?
Testament własnoręczny- materiał nagrany dla „Dziennika Bałtyckiego”
Testament własnoręczny- materiał nagrany dla „Dziennika Bałtyckiego”
Poradnik spadkowy- dla spadkodawcy i dla spadkobiercy
Poradnik spadkowy- dla spadkodawcy i dla spadkobiercy