Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona może sporządzić testament…?

Pisałam ostatnio (zajrzyj TUTAJ), że całkowite ubezwłasnowolnienie wyłącza możliwość sporządzenia ważnego testamentu.

A co się dzieje, gdy dany człowiek zostanie jedynie częściowo ubezwłasnowolniony?

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona a testament

Otóż zasady są identyczne, jak przy całkowitym ubezwłasnowolnieniu. Oznacza to, iż osoba, która została prawomocnie częściowo ubezwłasnowolniona również nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej. Posiada wprawdzie ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale to- jak już wiecie z poprzedniego wpisu- nie wystarczy (bo zdolność ta musi być pełna!).

Rola doradcy tymczasowego

Oznacza to, że taka osoba, podobnie jak ubezwłasnowolniona całkowicie, również nie może sporządzić ważnego testamentu. Dodam na marginesie, choć nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły związane z kwestią dotyczącą orzekania ubezwłasnowolnienia, że w pewnych sytuacjach, gdy sąd uzna to za konieczne dla ochrony osoby bądź mienia osoby pełnoletniej, wobec której złożono wniosek o ubezwłasnowolnienie (bez względu na to, czy wniosek ten dotyczy ubezwłasnowolnienia częściowego czy całkowitego), sąd może ustanowić dla tej osoby tzw. doradcę tymczasowego. Osoba, dla której takiego doradcę ustanowiono, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych- na równi z osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. Czyli – też nie może sporządzić ważnego testamentu.

Odzyskanie pełnej zdolności do czynności prawnych

Oczywiście, jeżeli ograniczenie zdolności do czynności prawnej ustanie (np. uchylone zostanie ubezwłasnowolnienie częściowe bądź doradca tymczasowy zostanie odwołany), dana osoba, uzyskawszy znów pełną zdolność do czynności prawnych, uzyska też zdolność do sporządzenia testamentu. ALE – to, czy dany testament będzie ważny, będzie zależało również od szeregu innych czynników. O niektórych była już mowa (np. TUTAJ), jednakże jeszcze wiele przed nami. Wypatrujcie zatem kolejnego wpisu!

Przydatne? Będę Ciebie powiadamiać na bieżąco o nowościach. Zapisz się poniżej do newslettera.

Czy testament może zawierać wydziedziczenie kilku osób?
Czy testament może zawierać wydziedziczenie kilku osób?
rozwiedziony małżonek ma prawo do zachowku
Czy rozwiedziony małżonek ma prawo do zachowku?
AKS w TV TVP3Gdańsk
Coś do obejrzenia, czyli materiały w TV z moim udziałem
Czy możesz zmienić testament?
Czy możesz zmienić testament?
Adwokat przydaje się w życiu alimenty dział spadku forma testamentu koszty niegodność dziedziczenia odrzucenie spadku odwołanie testamentu rozdzielność majątkowa rozwód i separacja sporządzenie testamentu szkolenia ważność testamentu wydziedziczenie Wzór testamentu zachowek zmiana testamentu zrzeczenie się spadku
Darowizna, testament. Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?
Darowizna, testament. Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?
Testament własnoręczny- materiał nagrany dla „Dziennika Bałtyckiego”
Testament własnoręczny- materiał nagrany dla „Dziennika Bałtyckiego”
Poradnik spadkowy- dla spadkodawcy i dla spadkobiercy
Poradnik spadkowy- dla spadkodawcy i dla spadkobiercy